סגל ביה"ס

סגל ביה"ס

סגל ביה"ס ללימודי המשך של הטכניון מורכב מסגל אקדמי בכיר ומרצים מן החוץ ומסגל מנהלי שמטרתו ללוות את הסטודנט משלבי ההתעניינות הראשונים, דרך הלימודים עצמם ואף לאחר הלימודים.

לצפייה בסגל האקדמילחצו כאן>
לצפייה בסגל המנהלילחצו כאן>

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button