סגל מנהלי

הנהלה

קמפוס חיפה

רכזי לימודים: 

קמפוס שרונה תל-אביב

רכזי לימודים:

קמפוס ירושלים

 

  • מורן בראשי, מנהלת תכניות לימוד: טל. 02-6588043, מייל: moranba@jce.ac.il

רכזת לימודים:

המחלקה הפיננסית:

מטה

מחשבים ורכש

לימודי המשך מתקדמים ברפואה

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button