מרצים

ראש המחלקה לניהול וכלכלת הבניה ומנהל המכון לחקר הבניה בטכניון. חוקר בכיר במכון לחקר הבניה בו הוא מוביל מחקרים ופרוייקטים ממשלתיים כמו גם עבור ארגונים אחרים. מבקר במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס M.I.T שם הוא לימד במשך ארבע שנים. מנהל אקדמי של תוכנית המגיסטר בהנדסה אזרחית – התמחות בייזום ובניהול עסקי הבנייה.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button