מרצים

יו"ר החוג לטיפול ומניעת אבני כליה – האיגוד הישראלי לנפרולוגיה וליתר לחץ דםהמנהל האקדמי של קורס מניעת אבני כליה בטכניון לימודי המשך.

אבני הכליה ואני

אני עוסק במניעת אבני כליה מזה כ30 שנה.

לפני נסיעתי להתמחות בנפרולוגיה בארה"ב, שאלתי חבר מס' שנים מעליי מה חסר בארץ מבחינת טיפול. תשובתו הייתה "מניעת אבני כליה".

הגעתי ל-southwestern Medical Center  ב-Dallas, Texas בארה"ב ללא קשר לכך, שם מצאתי בנוסף ומחוץ למחלקה הנפרולוגית המעולה גם מרכז מוביל בעולם במניעת אבני כליה עם מנטור נפרולוג, המוביל בעולם באבני חומצת שתן, שאהב מאד ללמד. למדתי את הנושא וכשחזרתי לארץ ראיתי מטופלים עם אבני כליה והקמתי גם מרפאות ייחודיות.

במשך השנים נוכחתי לדעת שהמודעות והידע בקרב הציבור, רופאי קהילה, אורולוגים, נפרולוגים, אנשי מעבדה והנהלה לצורך, אפשרות ודרכי מניעת אבני כליה אינה מספקת. שכיחות אבני כליה עלתה עם השנים עד ל-15% מהאוכלוסייה, ובמקביל שכיחותם אצל חולים מבוגרים יותר עם מחלות נלוות, המורכבות במניעתם והסבל והסיבוכים הכרוכים בהם.

לכן, ביוני 2020 יזמתי את החוג לטיפול ומניעת אבני כליה באיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, שהוקם רק אחר שנה עקב אילוצי הקורונה. החוג כולל בנוסף לנפרולוגים גם אנשי צוות סיעודי ותזונה ואורולוגים בתחומי מבוגרים וילדים ואנשי מעבדה.

קורס לימודי המשך השנתי ה3 בטיפול ובמניעת אבני כליה יעמיק את הידע וההבנה באספקטים השונים של התחום. הקורס יאפשר לנפרולוגים, בשיתוף פעולה עם רופאי משפחה ואורולוגים וצוות סיעודי ותזונתי,  למנוע את יצירת אבני הכליה והסיבוכים והסבל הכרוכים בהם. הקורס יאפשר גם לאנשי צוות שאינם נפרולוגים לתרום להצלחת המניעה והטיפול. מעבר לכך, הנושא מורכב ומרתק וצפויה הנאה רבה לכל המתעניינים בנושא. יהיה מעניין, מהנה ומאד משמעותי לטיפול במטופלים רבים.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button