מיקום
הפקולטה לרפואה.
מתכונת הלימודים
הקורס יתקיים במשך שני סמסטרים אחת לשבועיים בימי חמישי בין השעות 13:15-15:00.
מטרות התכנית
ליווי בשנת הפרקטיקום הן מבחינת שיבוץ מסגרת מתאימה להתנסות והחזקה של הקשר עם המסגרת לאורך השנה, והן מבחינת ליווי מקצועי מחזיק ומכיל של קבוצת הלומדים סביב נושאים מרכזיים, שאלות ודילמות.
קהל היעד
פסיכולוגים בעלי תואר שני המתעתדים להתמחות בפסיכולוגיה קלינית או נמצאים בשלבים הראשונים להתמחות, אשר זקוקים להשלמת שנת פרקטיקום במסגרת מוכרת.

למידע נוסף על התכנית קורס ליווי פרקטיקום השאירו פרטים:

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button