מרצים

בעל תואר ראשון (B.A)  בכלכלה וחשבונאות בהצטיינות מהמרכז האקדמי רופין. חבר לשכת רואי החשבון ובעל משרד ראיית חשבון. בעברו שימש כמנהל ביקורת במשרד רו"ח סומך חייקין KPMG. מרצה בכיר בחוגי חשבונאות ומכין סטודנטים לבחינות מועצת רואי החשבון. בעל ניסיון בהוראת קורס דירקטורים ובחשבונאות פיננסית מתקדמת.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button