מרצים

שחר קוטינסקי הוא פרופסור מן המניין בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון. מחקרו מתמקד בתכן מעגלים וארכיטקטורות מחשבים בשילוב עם טכנולוגיות זיכרון חדשות ובתכן ארכיטקטורות יעילות אנרגטית. זכה בפרסים רבים לאורך הקריירה המקצועית.
שחר הוא חבר האקדמיה הישראלית הצעירה, ראש מרכז המחקר למעגלים משולבים ולארכיטקטורות (ACRC), יושב ראש תחום המעגלים והמערכות ב-IEEE ישראל ועורך במספר כתבי עת מדעיים.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button