מרצים

פרופ' דויטשר כיהן בטכניון, בין השאר, כראש המחלקה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, כדיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים וכראש מרכז המחקר למיפוי וגיאודזיה. מכהן כיום כיו"ר הוועדה הבין-יחידתית ללימודי מקרקעין וכיו"ר הוועדה הבין-יחידתית להנדסה עירונית. במסגרת תפקידיו הציבוריים מכהן כיום כיו"ר לשכת המודדים המוסמכים בישראל וממלא תפקידים בכירים בהנהלת FIG הארגון הבינלאומי של המודדים ברחבי תבל.

פרופ' דויטשר פרסם במהלך השנים כ-300 מאמרים בכתבי עת מדעיים בינלאומיים, פרקים בספרים, ואסופות מאמרים של כנוסים מקצועיים בחו"ל ובישראל, למעלה מ-60 דו"חות מחקר מדעיים, והוא הרצה ביותר מ-150 הרצאות והרצאות מוזמנות בנושאי המדידות, הכרטוגרפיה, הפוטוגרמטריה, הקדסטר, המיפוי הממוחשב וה-GIS בכינוסים מקצועיים (מרביתם בחו"ל). מאז שנת ה-1990 הוא הנחה וממשיך להנחות משתלמים לתארים גבוהים (כ-25 דוקטורנטים וכ-40 מגיסטרנטים).

תחומי המחקר וההתמחות של פרופ' דויטשר כוללים פוטוגרמטריה ספרתית ו-LiDAR; מודלים דיגיטליים של פני הקרקע, יצירת בסיסי DTM, רציפות, שלמות ומיזוג של מידע טופוגרפי; טכניקות למיפוי ממוחשב ו-GIS, שיפור איכות המידע, אנליזה וגנרליזציה של מידע כרטוגרפי; קדסטר אנלוגי/אנליטי ב-2D ו-3D ו- (LIS – Land Information System); התאמה ומיזוג של בסיסי מידע ספרתיים (Conflation) – רציפות אופקית ואנכית ממקורות שונים; טכניקות לא ליניאריות להתמרות נתונים בין מערכות לא אחידות (Rubber-Sheeting), פיתוח אלגוריתמים גיאו-מרחביים מתקדמים לעיבוד נתונים, מיקור המונים (Crowdsourcing), ניתוח מידע ליניארי וחישוב מסלולים מרובי אילוצים.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button