מרצים

ריכז ולימד מספר קורסים באנדוקרינולוגיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ולאחר מכן בטכניון, (מרבית הקורסים כמרצה יחיד וקורסי חובה) במשך שנים לסטודנטים לרפואה ולסטודנטים לתואר שני ושלישי במדעי הרפואה, וכן לסטודנטים לרפואה מארה"ב מאוניברסיטת תל אביב והטכניון. נבחר ל-"מרצה מצטיין מתמיד" אשר מוענק למרצה מצטיין מכלל הפקולטות בטכניון במשך לפחות 10 שנים רצופות. מכלל חברי הסגל בכל הפקולטות בטכניון, עשרה בלבד זכו לתואר זה.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il