מרצים

מומחה בקרדיולוגיה, עמית האיגוד הקרדיולוגי האירופי, לשעבר סגן מנהל מחלקה קרדיולוגית במרכז הרפואי בני ציון ומייסד המכון לשיקום לב, ניהל את המרכז לרפואת ספורט במרכז הרפואי בני ציון, יועץ קרדיולוגי למוסד לביטוח לאומי משנת 1996. פרופ' גולדהמר הוא פרופסור חבר קליני בפקולטה לרפואה בטכניון ומנהל אקדמי בקורסים בתחומי רפואה בביה"ס ללימודי המשך של הטכניון.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button