מרצים

עורכת דין וממונה על המרשם לשעבר ומנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין. מ"מ יו"ר מועצת שמאי המקרקעין וממונה על תחום הקניין במחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי). עוסקת בנושא ההתחדשות העירונית מזה זמן רב. בעלת ניסיון עשיר בהעברת הרצאות בפני פורומים שונים.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button