מרצים

סמנכ"ל אקספלורציה וגיאולוג ראשי של דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט.
את דרכו בתעשייה החל בחברת ExxonMobil, כגיאולוג בחטיבות המחקר האסטרטגי והיישומי, תחילה בניו ג'רזי ואחר כך בטקסס. כיום אמוּן מטעם השותפויות על איתור, איפיון, פיתוח וניצול של מאגרים.

קול מלמד גיאולוגיה של מאגרי נפט וגז במסגרת לימודי תואר ראשון באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת בן-גוריון ובטכניון – היחידה ללימודי המשך.
בעל תואר ראשון (BSc ) ושני (MSc) בגאולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ותואר שלישי (PhD) בגאולוגיה וגאופיזיקה מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button