מרצים

A graduate of the Sackler Faculty of Medicine at Tel Aviv University, Dr. Vaisbuch specialized in otorhinolaryngology (ear, nose and throat medicine) at the Rabin Medical Center and underwent advanced training for ear and skull base surgery at Stanford University in California. He currently serves as a guest professor at Stanford and a specialist physician at Rambam Medical Center. He is the founder and former chairman of Mirsham, the Medical Interns’ Organization and a member of the Taub Center’s Health Committee. In addition, Dr. Vaisbuch serves as a medical advisor for medical startups and is a founding partner in a few medical ventures.
Dr. Vaisbuch is a Stanford Biodesign Innovation graduate and serves as a mentor in the Stanford Biodesign Mobile Health program and the Stanford Spark program for drug development.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button