מרצים

מנכ"ל Beta-O2, חברה המפתחת לבלב מלאכותי. שותף בגיזה הון סיכון, אחת הקרנות הוותיקות בישראל, מרכז פעילות ההשקעות בתחומי מדעי החיים והקלינטק של הקרן. יזם של חברות וקרנות בתחומי ההשקעות, השירות והטכנולוגיה. ד"ר אבני הוא רופא מנתח בוגר הטכניון.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button