מרצים

רופא מומחה בקרדיולוגיה ורפואה פנימית. מנהל שירות אי-ספיקת לב במרכז הרפואי בני ציון בחיפה, יועץ בתחום אי-ספיקת לב בקופת חולים מכבי, מחוז צפון, ומרצה בפקולטה לרפואה. יועץ אקדמי בקורס אי-ספיקת לב בטכניון לימודי המשך.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button