מרצים

בעל תואר שני בגיאולוגיה (Dipl. Geol.) מאוניברסיטת מיינץ בגרמניה (1980), ותואר דוקטור בגיאולוגיה מאוניברסיטת ארהוס, בדנמרק (1989). בעשור האחרון, דניאל עמית הוראה ומרצה בכיר באוניברסיטת בן גוריון, באר שבע ומלמד בפקולטה להנדסה, ביחידה לניהול והנדסת בטיחות, קורסים בניהול בטיחות וניהול אסונות. מזה שש שנים הרטמן וסטודנטים בהנחייתו חוקרים את מודל STAMP וכליו, ובמסגרת פעילות ענפה זאת נחקרו מקרים רבים של אסונות ותאונות ונושא הבטיחות המערכתית בארגונים נלמד לעומק. בנוסף, דניאל חבר פעיל כחמש שנים בקבוצת העבודה "ניהול סיכונים" של ארגון INCOSE_IL וכן חוקר במכון גורדון להנדסת מערכות בטכניון. במהלך השנים האחרונות צבר ניסיון רב ומגוון, על מערכות מדיסציפלינות שונות, ונחשף למגוון רב של תרבויות ארגוניות. הרטמן מתמחה בנוסף גם בבטיחות מים ומניעת טביעות, ניהול חופים (coast) וחופי רחצה (beach) וניהול הים הרדוד (marine) ויועץ לאורך שנים רבות בתחומי התמחותו לארגונים וחברות, וכן למשרדי עורכי דין. הרטמן בעל ניסיון רב בהוראה ובהדרכה של קורסים וסדנאות.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button