מרצים

רופא מחוזי צפון במסגרת המוסד לביטוח לאומי, בעל תואר שני במנהל עסקים מע' בריאות, תואר שני בריאות ותעסוקה ותואר שני במדעי המדינה -מדיניות ציבורית. רופא חטיבתי חטיבת חי"ר צפונית פקע"ר וכן אוגדה 91 ומפקד יקל"ר שפרעם, בדרגת סגן אלוף. בעל ניסיון ניהולי רב בסקטור הפרטי והציבורי במערכות רפואיות וחינוכיות, והינו מנהל אקדמי של קורס הערכת נכות רפואית בביה"ס ללימודי המשך של הטכניון.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button