מרצים

אינג' אריה טרייגרמן  מהנדס בעל תואר שני עם עבודת גמר בתחום אלקטרומכניקה במעליות, בודק מוסמך מעל 20 שנים בענף המעליות ודרגנועים, בודק מוסמך למכונות ואביזרי הרמה ובתחום מעל 30 שנים.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button