מרצים

מומחה בעל הכרה בינלאומית ב"תורת האילוצים" (Theory of Constraints) ויישומיה בניהול פרויקטים, בניהול התפעול ובניהול שרשרת האספקה. בעל ניסיון ייעוצי רב בארגונים עסקיים באמריקה, אירופה ובאסיה. מרצה מבוקש בשיטות ניהול. בעבר מרצה מהחוץ ב- Boston University וכיום איש סגל במכון הטכנולוגי חולון בפקולטה לניהול טכנולוגיה ומרצה מהחוץ בטכניון ובמכללה האקדמית רופין. יזם סידרתי ומפתח רעיונות בתחומי התעופה האזרחית, תעשיית הדפוס, מערכי הסעדה ועוד.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button