מוקד מידע ורישום 04-8294228

תשתיות

תכניות הלימוד בתשתיות נשענות על הידע הנצבר בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית והפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, בוגרי המסלול יצברו ידע מקצועי רב בתחום מבוקש.

תכניות הלימוד בתשתיות

תכנית בהנדסת מסילה

מסלול ייחודי וראשון מסוגו בישראל, המקנה למהנדסים הכשרה ייעודית בתחום הנדסת המסילה למהנדסים אזרחיים ומהנדסי מכונות – בשיתוף משרד התחבורה, רכבת ישראל, המכון לחקר התחבורה בטכניון ואוניברסיטת דלוואר

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il