תשתיות

תכניות הלימוד בתשתיות נשענות על הידע הנצבר בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית והפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, בוגרי המסלול יצברו ידע מקצועי רב בתחום מבוקש.

תכניות הלימוד בתשתיות

תכנית בהנדסת מערכות רכבתיות בהתמחות נייד ROLLING STOCK

לאור גידול בתחום תשתיות התחבורה בישראל ופיתוח מספר מגה פרויקטים בתחום הרכבות הקלות והרכבת הכבדה, יזמו המכון לחקר התחבורה והיחידה ללימודי המשך בטכניון יחד עם רכבת ישראל ומשרד התחבורה מסלול ייחודי ובלעדי מסוגו בישראל, שמטרתו להכשיר מהנדסים שיפעלו בתחום הנדסת נייד ומיומנויות אחזקת ציוד רכבתי

תכנית בהנדסת מסילה

מסלול ייחודי וראשון מסוגו בישראל, המקנה למהנדסים הכשרה ייעודית בתחום הנדסת המסילה למהנדסים אזרחיים ומהנדסי מכונות – בשיתוף משרד התחבורה, רכבת ישראל, המכון לחקר התחבורה בטכניון ואוניברסיטת דלוואר

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button