לימודי נדל"ן

תכניות הלימוד בנדל"ן נשענות על הידע הנצבר בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית והפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, בוגרי המסלול יצברו ידע מקצועי רב בתחום מבוקש.

תכניות הלימוד בלימודי נדל"ן

יזמות בבנייה למגורים

הקורס יעניק כלים שימושיים ועכשוויים בסוגיות הליבה המרכזיות של היזמות בבנייה למגורים- מהי יזמות בבנייה למגורים, בהדגשים על היבטי תכנון, רישוי ושיווק.

שמאות מקרקעין

הענקת ידע וכלים מקצועיים מתקדמים בתחום הנדל"ן והכנה לבחינות מועצת שמאי מקרקעין, לקבלת רישיון שמאי מקרקעין בישראל, מטעם משרד המשפטים

תכנית הסבת אקדמאים למודדים מוסמכים

בהמשך לתאוצת תהליכי פיתוח של התשתיות הלאומיות והקמת פרוייקטי נדל"ן גדולים, עלה הביקוש למודדים מוסמכים. מודד מוסמך מסייע במדידת שטחים לחישובי ארנונה, הגשת תכניות בנייה, חוות דעת משפטיות, בנייה מחודשת ושיפוצים או חלוקת מגרשים לפני בנייה והכנת תוכניות פרה פרצלציה לצרכי רישום בעלויות בטאבו (לשכות מרשם מקרקעין). תפקיד המודד, קריטי לתכנון הבנייה, כאשר תחת החלטותיו מסמכים משפטיים וקריטיים הנקבעים על פי מדידותיו ולכן הוא צריך לבצע אותן בצורה הטובה ביותר

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button