מוקד מידע ורישום 04-8294228

לימודי צבירה לתעודת הוראה

לימודי צבירה

אודות התוכנית

לימודי הצבירה מאפשרים לצבור נקודות זכות במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה לתעודת הוראה.

מידע חיוני לסטודנט/מתעניין:

אישור לימודים/ גיליון ציונים

מידע על בחני אמצע (מועדים וחדרים)

שיבוץ לבחינות (מועדים וחדרים)

הארכת זמן והתאמות לבחינות

תווית לרכב השאלת ספרים כרטיס סטודנט

תשלום שכר לימוד

קטלוג המקצועות – אתר לימודי הסכמה ספר טלפונים טכניון בדיקת ציונים וצפייה בסריקות בחנים/בחינות

מוקד תמיכה טכנית
04-8295600

 

מועדי הרשמה לסמסטר קיץ תשע"ט (2019):

  • תחילת ההרשמה: 14.7.19
  • סיום הרשמה: 11.8.19

מחיר לנקודת זכות לתעודת הוראה סמסטר קיץ תשע"ט הינו 748 ₪
(המחיר מתעדכן מדי סמסטר בצמוד למדד).

 

נהלי הרשמה ותהליך רישום:

  • לפרטים, תנאי קבלה ואפשרויות לימודים יש לפנות לאפרת אפלמן apelmane@technion.ac.il
  • רק לאחר קבלת אישור ותוכנית לימודים מהמחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה יש לפנות לרכזת לימודי צבירה לטובת הרשמה. להלן פרטי התקשרות: tzvira@trdf.technion.ac.il
  • לפני ההרשמה בלימודי צבירה לקורס שיש לו קורסי קדם, סטודנטים נדרשים להעביר אישור/ציון על ביצוע קורס קדם למזכירות הפקולטה של הקורס
  1. יש למלא טופס הרשמה לחצו כאן>
  2. יש למלא טופס התחייבות ולהעבירו חתום בתחתית כל עמוד, למייל tzvira@trdf.technion.ac.il

למידע נוסף:

טל: 04-8294465
מייל: tzvira@trdf.technion.ac.il

שעות קבלה:
ימים ב', ג', ד', ה' בין השעות 11:00-13:00

לא ניתן להגיע מחוץ לשעות הקבלה, אלא בתיאום מראש בלבד.

 

למידע נוסף על התכנית לימודי צבירה לתעודת הוראה השאירו פרטים:

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: odeda@trdf.technion.ac.il