מוקד מידע ורישום 04-8294228

תעודת הוראה

לימודי צבירה

אודות התוכנית

 

תשובות לשאלות נפוצות – שימו לב לשלוח מייל לכתובת זו  בלבד tzvira@trdf.technion.ac.il

אישור לימודים/ גיליון ציונים

בדיקת חדרי בחינות ומועדים לבחנים בלבד

בדיקת מועדי בחינות

הארכת זמן והתאמות לבחינות

תווית לרכב השאלת ספרים כרטיס סטודנט

תשלום שכר לימוד

  • לצפייה בסריקות בחנים/בחינות יש להכנס לכתובת: https://grades.technion.ac.il/login.aspx באמצעות השם משתמש והסיסמא של המייל הטכניוני. לתמיכה 04-8295600 

לימודי הצבירה מאפשרים לצבור נקודות זכות במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה לתעודת הוראה.


לפרטים, תנאי קבלה ואפשרויות לימודים
יש לפנות לאפרת אפלמן apelmane@technion.ac.il

רק לאחר קבלת אישור ותוכנית לימודים מהמחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה יש לפנות לרכזת לימודי צבירה לטובת הרשמה. להלן פרטי התקשרות:

להרשמה
יש לפנות לתיבת פניות של לימודי צבירה – טל: 04-8236022, מייל: tzvira@trdf.technion.ac.il

מועדי הרשמה לסמסטר אביב תשע"ח:

  • תחילת ההרשמה: 04.03.18
  • סיום ההרשמה: 12.04.18

תחילת סמסטר אביב תשע"ח 20.03.18

עלות נקודה לתעודת הוראה סמסטר אביב תשע"ח 728 ש"ח (המחיר מתעדכן מדי סמסטר בצמוד למדד).

נהלי הרשמה למקצועות לתעודת הוראה:

ההרשמה ללימודי הצבירה לתעודת הוראה בטכניון מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט, על פי השלבים הבאים:

  1. יש למלא טופס הרשמה ללימודים לחצו כאן>
  2. יש למלא טופס התחייבות ולהעבירו חתום בתחתית כל עמוד, למייל tzvira@trdf.technion.ac.il

שעות קבלה:
ימי ב'- 11:00-13:00
ימי ה'- 11:00-13:00

למידע נוסף על התכנית תעודת הוראה השאירו פרטים:

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: odeda@trdf.technion.ac.il