מוקד מידע ורישום 04-8294228

אפיק מיוחד: מסלול מקוצר לקבלה לתואר ראשון

לימודי צבירה

מיקום
קמפוס חיפה
מתכונת
צבירת 18 נ"ז בסמסטר חורף תשפ"א (אוקטובר 2020) מהמערכת המומלצת של הפקולטה הרלוונטית אליה רוצים להתקבל
אפיק קבלה מיוחד
העומדים בדרישות שנקבעו בסמסטר א', יוכלו להתקבל לסמסטר ב' כתלמידים מן המניין, והנקודות יוכרו להם

למידע נוסף על התכנית אפיק מיוחד: מסלול מקוצר לקבלה לתואר ראשון השאירו פרטים:

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il