מוקד מידע ורישום 04-8294228

מיקום
הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, שכונת בת גלים, חיפה.
מתכונת הלימודים
אחת לשבוע בין השעות 16:30-19:50 - סה"כ 23 מפגשים, 92 שעות אקדמיות.
יתרונות התכנית
הכרה והבנה של תורת הערכת הנכות הרפואית במוסדות הביטוח הרפואי, המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, הביטוחים הפרטיים ותרגום מעשי של נכות זו למימד של פיצוי כספי.
קהל יעד
רופאים, צוות רפואי ופרא רפואי, עורכי דין, חתמים בחברות ביטוח המעוניינים להתעדכן בתחום הערכת נכות רפואית.

רקע ומטרות הקורס

תכנית הכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי.

מטרת התכנית הכרה והבנה של תורת הערכת הנכות הרפואית במוסדות הביטוח הרפואי, המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, הביטוחים הפרטיים ותרגום מעשי של נכות זו למימד של פיצוי כספי ואחר. הכרת היבטים אקטואריים ותעסוקתיים רלוונטיים (הערכת נכות רפואית, יכולת תפקוד והשתכרות, כימות הנכות לפיצוי/שיפוי כספי ו/או שווה ערך כספי).

 

קהל יעד

רופאים, כותבי חוות דעת רפואיות, מומחי ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, צוות סיעודי, עובדים סוציאליים, עורכי דין, חתמים רפואיים בחברות ביטוח המעוניינים להתעדכן בתחום הערכת נכות.

נושאי הלימוד

 • רקע ומושגי ייסוד בנושאי הערכת נכות רפואית, תפקוד, אי כושר עבודה וביטוחים סוציאליים.
 • נקודות היסוד בהערכת נכות רפואית, תפקוד ואי כושר עבודה.
 • ועדות רפואיות של דרג ראשון ושני, במסלולי נכות כללית ונפגעי עבודה, ילד נכה, ניידות, איבה, סיעוד וכו.
 • ועדות רפואיות במסגרת הביטוח הלאומי לעומת ועדות רפואיות במסגרת משרד הבטחון.
 • הערכת הנכות רפואית תוך התייחסות לסוגיות מיוחדות, איברים זוגיים, נכות נפשית וכו.
 • מחלות מקצוע, הערכת אובדן יכולת השתכרות.
 • הערכת הנכות, אי כושר עבודה ופיצוי כספי בקבוצות עובדים עם מאפייני מקצוע ייחודיים (ספורטאים מקצוענים, תחרותיים, אמנים בתחומים ייחודיים).
 • הבסיס המשפטי של וועדות הרפואיות, אתיקה וניגוד עניינים בוועדות הרפואיות.
 • סוגיות משפטיות (סוגיות אתיות, ועדות ערר, בית דין לעבודה).
 • סוגיות אקטואריות.
 • מעורבות מולטי-דיסציפלינרית בהערכת נכות רפואית, הערכת יכולת תפקודית עכשווית ועתידית. יכולת השתכרות עכשווית ועתידית תוך התייחסות לשיפוי ופיצוי הערכת פוטנציאל שיקום.

צוות ההוראה

צוות ההוראה כולל רופאים בכירים בעלי ניסיון פעולה בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי משרד הביטחון ועוד, שופטים, עורכי דין, אקטוארים.

מתכונת הקורס

אחת לשבוע בימי שלישי בין השעות 16:30-19:50.

סה"כ 23 מפגשים, 92 שעות אקדמיות.

תכניות לימוד דומות

רפואה לשיכוך כאב – נאמני כאב א'

תכנית הכשרה המבוססת על הקניית ידע בסיסי ומתקדם בנושאים רפואיים  וסיעודיים  הקשורים לרפואה לשיכוך כאב.
במסגרת הקורס יילמדו נושאים עיונים לצד הוראה מעשית בטכניקות לטיפול בבעיות כאב שכיחות.

למידע נוסף על התכנית הערכת נכות רפואית השאירו פרטים:

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: odeda@trdf.technion.ac.il