מיקום
הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט בחיפה (בכתובת רח' עפרון 1 חיפה).
מתכונת הלימודים
אחת לשבוע בימי שלישי בין השעות 16:30-20:00 במהלך שני סמסטרים - כ-25 מפגשים, סה"כ כ-100 שעות לימוד
יתרונות התכנית
תכנית המוכרת להכשרת רופא המוסמך לקבוע דרגת נכות לפי תקנות הביטוח הלאומי, התשע"א 2011, שמטרתה הכרה והבנה של תורת הערכת הנכות הרפואית במוסדות הביטוח הרפואי, המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, הביטוחים הפרטיים ותרגום מעשי של נכות זו למימד של פיצוי כספי ואחר. הכרת היבטים אקטואריים ותעסוקתיים רלוונטיים נוספים
קהל יעד
רופאים בוועדות רפואיות או מתעדים להיות בוועדות (הביטוח הלאומי, משרד הביטחון, משרד הבריאות, משרד האוצר), יועצי בתי משפט, כותבי חוות דעת רפואיות, מומחי ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, צוות סיעודי, עובדים סוציאליים, עורכי דין, חתמים רפואיים בחברות ביטוח

תכניות לימוד נוספות בתחום

רפואה לשיכוך כאב – נאמני כאב א'

תכנית הכשרה המבוססת על הקניית ידע בסיסי ומתקדם בנושאים רפואיים  וסיעודיים  הקשורים לרפואה לשיכוך כאב.
במסגרת הקורס יילמדו נושאים עיונים לצד הוראה מעשית בטכניקות לטיפול בבעיות כאב שכיחות.

למידע נוסף על התכנית הערכת נכות רפואית השאירו פרטים:

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il