בית ספר ללימודי המשך מתקדמים ברפואה

בית הספר ללימודי המשך ברפואה מוקדש להשבחת הידע הרפואי וחשיפת הרופא/ה המתמחים והמומחים לחידושים ועדכונים מהארץ ומהעולם.

תכניות הלימוד בבית ספר ללימודי המשך מתקדמים ברפואה

קורס ליווי פרקטיקום

הקורס עוסק בליווי בשנת הפרקטיקום הן מבחינת שיבוץ מסגרת מתאימה להתנסות והחזקה של הקשר עם המסגרת לאורך השנה, והן מבחינת ליווי מקצועי מחזיק ומכיל של קבוצת הלומדים סביב נושאים מרכזיים, שאלות ודילמות.

קורס היפנוזה בסיסי

התכנית מקנה ידע תיאורטי ומעשי בהיפנוזה וביישומי ההיפנוזה בתחומי הרפואה השונים ופסיכולוגיה וכן מכשירה לקראת הבחינה לקבלת רישיון לעסוק בהיפנוזה מטעם משרד הבריאות.

תכנית לטיפול בהפרעות אכילה

בשנים האחרונות אנחנו עדים לעלייה ניכרת בשכיחות ההפרעה ולמחסור במטפלים בעלי ידע ומיומנים. על כן, תכנית הלימודים לטיפול בהפרעות אכילה מספקת הכשרה בסיסית למטפלים ממקצועות שונים באבחון ובטיפול בכל טווח הפרעות האכילה.

פסיכותרפיה דינאמית

הקורס מיועד לפסיכולוגים בעלי תואר שני המתעתדים להתמחות בפסיכולוגיה קלינית או נמצאים בשלבים הראשונים להתמחות, אשר זקוקים להרחבה וביסוס הידע הנדרש בתחום הפסיכותרפיה הדינאמית. התכנית מותאמת למסמך הליבה ודרישות הוועדה המקצועית, כפי שמנוסחות במסמך "הנחיות יישומיות למסמך הליבה".

קורס רפואה מגדרית

בשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בהבנת מספר נושאים ברפואה. יתר על כן, התברר שקיימים הבדלים משמעותיים בין נשים לגברים בתגובות למחלות נפוצות ומסוכנות, בעיקר קרדיוואסקולריות. ממצאים אלה מחייבים טיפול שונה בין-מגדרי, וכן לשלב תחום חדש – רפואה לפי מגדר – בקוריקולום של לימודי הרפואה.

הכשרה לטכנאי קוצבים מושתלים

קורס המיועד לטכנאים/ות ואחים/ות אלקטרופיזיולוגיה במטרה להקנות למשתתפים את כל הידע התאורטי והמעשי על סוגי המכשירים המושתלים השונים, אופן פעולתם, ביצוע הבדיקה, מעקב וניטור זיהוי תקלות ועוד

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button