בית ספר ללימודי המשך מתקדמים ברפואה

בית הספר ללימודי המשך ברפואה מוקדש להשבחת הידע הרפואי וחשיפת הרופא/ה המתמחים והמומחים לחידושים ועדכונים מהארץ ומהעולם.

תכניות הלימוד בבית ספר ללימודי המשך מתקדמים ברפואה

קורס היפנוזה בסיסי

התכנית מקנה ידע תיאורטי ומעשי בהיפנוזה וביישומי ההיפנוזה בתחומי הרפואה השונים ופסיכולוגיה וכן מכשירה לקראת הבחינה לקבלת רישיון לעסוק בהיפנוזה מטעם משרד הבריאות.

תכנית לטיפול בהפרעות אכילה

בשנים האחרונות אנחנו עדים לעלייה ניכרת בשכיחות ההפרעה ולמחסור במטפלים בעלי ידע ומיומנים. על כן, תכנית הלימודים לטיפול בהפרעות אכילה מספקת הכשרה בסיסית למטפלים ממקצועות שונים באבחון ובטיפול בכל טווח הפרעות האכילה.

פסיכותרפיה דינאמית

הקורס מיועד לפסיכולוגים בעלי תואר שני המתעתדים להתמחות בפסיכולוגיה קלינית או נמצאים בשלבים הראשונים להתמחות, אשר זקוקים להרחבה וביסוס הידע הנדרש בתחום הפסיכותרפיה הדינאמית. התכנית מותאמת למסמך הליבה ודרישות הוועדה המקצועית, כפי שמנוסחות במסמך "הנחיות יישומיות למסמך הליבה".

כלים ניהוליים במערכות בריאות

התכנית נותנת מענה מעשי ופרקטי לעובדים בתפקידים ניהוליים או עתידים להתחיל תפקוד ניהולי במערך בריאות, בעזרת כלים כלכליים וניהוליים להתמודדות עם אתגרי העתיד והכרת מבנה מערכת הבריאות בישראל.

קורס רפואה מגדרית

בשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בהבנת מספר נושאים ברפואה. יתר על כן, התברר שקיימים הבדלים משמעותיים בין נשים לגברים בתגובות למחלות נפוצות ומסוכנות, בעיקר קרדיוואסקולריות. ממצאים אלה מחייבים טיפול שונה בין-מגדרי, וכן לשלב תחום חדש – רפואה לפי מגדר – בקוריקולום של לימודי הרפואה.

הכשרה לטכנאי קוצבים מושתלים

קורס המיועד לטכנאים/ות ואחים/ות אלקטרופיזיולוגיה במטרה להקנות למשתתפים את כל הידע התאורטי והמעשי על סוגי המכשירים המושתלים השונים, אופן פעולתם, ביצוע הבדיקה, מעקב וניטור זיהוי תקלות ועוד

רפואת התמכרויות ותחלואה כפולה

מטרת התכנית היא להעביר ידע עדכני ומבוסס ראיה בתחום רפואת התמכרויות לקהל הרופאים העובדים בשטח ולבעלי מקצעות רפואה נוספים. הקורס יעסוק בהיבטים נוירו-ביולוגיים של ההפרעות שימוש בחומרים, התמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים שונים, התמכרות התנהגותית, מדיניות הטיפול בארץ, גישות טיפוליות מבוססות ראיה המותאמות לאוכלוסיות שונות (רפואיות ופסיכו-סוציאליות) ועוד.

ביודיזיין ישראל | Biodesign Israel

ביודיזיין ישראל היא תכנית הכשרה ליזמות וחדשנות רפואית שמטרתה הכשרת יזמים מנהיגים ברפואה וביוטכנולוגיה והקמת מיזמים רפואיים אשר יובילו לאימפקט על איכות חייהם של מיליוני אנשים ברחבי העולם.
התכנית מופעלת במסגרת שיתוף הפעולה הרב-תחומי של הפקולטה לרפואה בטכניון, בית-החולים של סטנפורד, הקריה הרפואית רמב"ם והטכניון – היחידה ללימודי המשך

תכנית הכשרה בטיפול בנפגעי/ות טראומה מינית מורכבת

כיום הולכת וגוברת ההכרה בשיעורים הגבוהים של פגיעה מינית בילדות. טראומה מינית המתרחשת באופן מתמשך במהלך שלבי ההתפתחות הקריטיים בילדות משפיעה באופן נרחב על האישיות המתפתחת ובהמשך על כל שטחי החיים של המבוגר הנפגע בילדותו. מוטלת עלינו האחריות המקצועית והחברתית לזהות, להכיר ולתת מענה טיפולי מותאם הייחודי לאוכלוסייה זו

ליצנות ורפואה ומה שביניהן

בקורס נכיר ונעסוק בכלים ובעקרונות העבודה מתוך אומנות הליצן, אשר ניתן להוסיפם כהשראה וכמיומנות לעבודה של רופאי ילדים ורופאי משפחה, בכל הנוגע לצד הרגשי בסיטואציות הרפואיות ודרכי התייחסות אליהן. המשתתפים בתכנית ירכשו כלים יישומיים לרשות הרופא ביצירת קשר ואמון עם המטופל, בהגברת שיתוף הפעולה מצידו ומצד הוריו, וביצירת חוויה נעימה במרפאה. הקורס כולל הן הרצאות תיאורטיות והן סדנאות התנסות ופרקטיקה.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il