קורסים בשיתוף רשות החדשנות

הזדמנות ייחודית להשתתף בתכניות לימוד אשר נבחרו ע"י רשות החדשנות בשל הרמה המקצועית הגבוהה שלהן וההתאמה לצרכי השוק והתעשייה. שכר הלימוד מסובסד בחלקו ע"י רשות החדשנות.

תכניות לימוד אלו נבחרו וזכו במכרז רשות החדשנות בשל הרמה המקצועית הגבוהה שלהן וההתאמה הגבוהה לצרכי השוק והתעשייה. התכניות פותחו ע"י מומחים ממוסד הטכניון והתעשייה והינן מקיפות מאוד. שכר הלימוד מסובסד בחלקו ע"י רשות החדשנות.

תכניות הלימוד בקורסים בשיתוף רשות החדשנות

חדשנות בפודטק וביוטק

תוכנית ייחודית מסוגה, בשיתוף עם הפקולטה לביוטכנולוגיה ומזון ורשות החדשנות. התכנית מכשירה עובדים ועתודות כ"א לתפקידים מובילים בתחומי מדעי החיים והנדסה BIOCONVERGENCE.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button