PON Global Tel-Aviv

המחזור הראשון של הסדנה הייחודית התקיים בקמפוס שרונה ת"א באפריל 2016 והיה הפעם הראשונה שהסדנה היוקרתית והמובילה בעולם התקיימה מחוץ לארה"ב במתכונתה המלאה

גלריית תמונות

סרטון

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il