מרצים

פרופ' ערב (דוקטורט בפסיכולוגיה מהאונ' של צפון קרולינה, 1990) הינו פרופסור מן המניין בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון. הוא ראש מרכז מינרווה לחקר תהליכים קוגניטיביים בטכניון, חבר בוועד המנהל של מרכז המצוינות הישראלי לחקר אמפירי של החלטות ומשפט המשותף לטכניון ולאוניברסיטה העברית, ראש שטח מדעי ההתנהגות בפקולטה, ומחזיק הקתדרה על שם חטיבת הנשים באגודת ידידי הטכניון בארה"ב.

המחקר של של פרופ' ערב תומך בטענות ציניות אך אופטימיות: הטענות הציניות מציעות שבמצבים רבים תגמולים כלכליים משפיעים יותר מגורמים אחרים כמו חינוך, ערכים, ורגשות. הטענות האופטימיות מציעות שהחשיבות של משתנים כלכלים אינה בעיה: אפשר לנצל עובדה זו כדי ליצור עולם טוב יותר. בנוסף, המחקר של פרופ' ערב מציע שהעובדה שאנשים אינם תמיד רציונליים, אינה סותרת את הטענה שתכנון חברתי נבון חייב לשאוף למצב יציב תחת הנחת הרציונליות.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button