מוקד מידע ורישום 04-8294228

מרצים

לילי קומארובסקי

מרצה בתחומים:

בעלת תואר שני בהנדסה אזרחית. מרצה לשרטוט ממוחשב באמצעות תוכנות: "AutoCAD", "Revit", "Solidworks" במגמות אדריכלות, בנין, מכונות.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: odeda@trdf.technion.ac.il