מרצים

בעלת MD, MHA מהפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, טכניון.

מרצה קלינית, יועצת מנכ"ל משרד הבריאות, סגנית מנהל המרכז לבריאות הנפש שער מנשה, מזכ"ל איגוד הפסיכיאטריה חיפה ומחוז צפון, מתנדבת במרפאת אוטיזם מבוגרים במגזר החרדי בי"ח מעייני הישועה.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button