מרצים
זינה לויטן

ד"ר זינה לויטן

פסיכולוגית קלינית מומחית ונוירו-פסיכולוגית, פסיכולוגית אחראית במחלקת אשפוז פסיכיאטרי, רכזת תחום פסיכו-דיאגנוסטיקה בשירות הפסיכולוגי (בשיתוף עם גב' שרון באומל), קריה רפואית רמב"ם.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button