מרצים

פרופסור (אמריט.) בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון. תחום התמחותו המקצועית הנו כנף סובבת (rotary wing). במסגרת זאת עסק במחקר, הוראה והנחיית סטודנטים בנושא מסוקים, מדחפים וטורבינות רוח. מחקרו התאפיין בגישה מערכתית, בין ורב תחומית. רבים ממחקריו בוצעו תוך שיתוף פעולה הדוק עם גורמי תעשייה ומחקר בארץ ובחו"ל.

במהלך שנותיו בטכניון היה חבר ואף יו"ר ועדות טכניוניות רבות ומילא בטכניון תפקידים רבים, ביניהם: דיקן הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל והמשנה הבכיר לנשיא הטכניון.

במהלך כהונתו כדיקן יזם את התחלת הפעילות הבין-פקולטי בהנדסת מערכות, נטל חלק בפעילויות מקצועיות שונות והיה חבר ועדות מקצועיות מחוץ לאקדמיה, במישור הלאומי והבינלאומי.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button