מוקד מידע ורישום 04-8294228

לימודי צבירה

לימודי הצבירה מאפשרים צבירת נקודות מתוך תכניות הלימוד לתואר ראשון, לתארים מתקדמים ולתעודת הוראה.

מועמדים לתואר ראשון שימו לב: אפיק קבלה מיוחד לתואר ראשון בטכניון  במסלול צבירת נקודות מקוצר דרך היחידה ללימודי המשך. המסלול תקף בסמסטר חורף תשפ"א (אוקטובר 2020) בלבד. לפרטים >>

תכניות הלימוד בלימודי צבירה

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il