מוקד מידע ורישום 04-8294228

לימודי צבירה

לימודי הצבירה מאפשרים צבירת נקודות מתוך תוכניות לימודי הסמכה בתואר ראשון ומתוך תוכניות לימודי מוסמכים בתואר שני או שלישי.

תכניות הלימוד בלימודי צבירה

לימודי צבירה למקצועות מתואר ראשון

לימודי הצבירה מאפשרים צבירת נקודות מתוך תכניות לימודי הסמכה (תואר ראשון) לכל מי שמעוניין בכך.

לימודי צבירה למקצועות מתואר שני (לימודי מוסמכים)

לימודי הצבירה במסגרת ביה"ס ללימודים מתקדמים מאפשרים צבירת נקודות לימוד במקצועות מתוך תוכניות לימודי מוסמכים (תואר שני או שלישי)

תעודת הוראה

לימודי הצבירה מאפשרים לצבור נקודות זכות במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה לתעודת הוראה

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: odeda@trdf.technion.ac.il