מוקד מידע ורישום 04-8294228

לימודי צבירה

לימודי הצבירה מאפשרים צבירת נקודות מתוך תכניות הלימוד לתואר ראשון, לתארים מתקדמים ולתעודת הוראה.

עדכון 11/10/21: בשל עומס פניות רב, יש לשלוח פניות במייל בלבד tzvira@trdf.technion.ac.il. פנייתך תטופל לפי התור, יש להתאזר בסבלנות

תכניות הלימוד בלימודי צבירה

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il