לימודי צבירה

תכניות הלימוד בלימודי צבירה

אפיק מעבר – זינוק לטכניון

התכנית מאפשרת לבעלי תעודת בגרות 5 יחידות בפיזיקה ומתמטיקה להתחיל את לימודיהם לתואר בהנדסה ביום מרוכז בשבוע, בקמפוס הטכניון בשרונה ת"א. לאחר שנת לימודים, העומדים בתנאי הקבלה יוכלו לעבור ללמוד כסטודנטים מן המניין בטכניון.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il