מוקד מידע ורישום 04-8294228

לימודי ביומד

המרכז ללימודי ביומד הוא יוזמה של חברת Shizim והיחידה ללימודי המשך שחברו להקמת תוכנית הלימודים המקיפה והראשונה בישראל לניהול ויזמות במדעי החיים.

תכניות הלימוד בלימודי ביומד

פיתוח מכשור רפואי – ניהול מו"פ, רגולציה והיבטים עסקיים

המשתתפים בתוכנית רוכשים הבנה ותכנון נכון של ניהול מארג השלבים המקצועיים ודרישות התקינה הנדרשים בתהליך הפיתוח של המוצר הרפואי לצורך מיסחור מוצלח והטמעתו בהליך הפיתוח

הכשרת מוניטורים בניסויים קליניים

בית הספר ל-CRA יכשיר אותך להיות מוניטור דרך לימוד והכרת הנהלים הבינלאומיים (GCP) ונוהל משרד הבריאות הישראלי

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: odeda@trdf.technion.ac.il