מוקד מידע ורישום 04-8294228

מרצים

שאול אמיר

מרצה בתחומים:

בעל ניסיון של מעל 20 שנה במגזר הביטחוני בפיתוח מערכות שליטה ובקרה, מערכות זמן אמת ופיתוח סימולטורים – בדגש על תחומי הפיתוח למגוון יכולות הסייבר בתקיפה והגנה.

כיום משמש כמנהל המדעי טכנולוגי של סימולטור הסייבר באוניברסיטת אריאל.

בעל תואר ראשון BSC בהצטיינות מהטכניון ו- MSC במערכות מידע מאוניברסיטת ת"א.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: odeda@trdf.technion.ac.il