מרצים

פרופ' צבי דוולצקי מנהל את היחידה הגריאטרית ברמב"ם ובעל תואר פרופסור חבר קליני בפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט בטכניון. הוא מכהן כסגן דיקן וכמנהל התכנית האמריקאית ללימודי רפואה בפקולטה לרפואה בטכניון. הוא פעיל בקידום הטיפול המקצועי בזקן, ובמיוחד בתחום הפסיכוגריאטריה.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button