מרצים

נדב וינטראוב

בעל תואר שני בפסיכולוגיה, מגמה קלינית, אוניברסיטת חיפה.

מומחה – מדריך בפסיכולוגיה קלינית, רפואית והתפתחותית, פסיכואנליטיקאי.

תעסוקה: תחנה לטיפול פסיכולוגי התפתחותי, משרד הבריאות, חיפה. פסיכולוג ראשי במכון חנה חושי להתפתחות הילד, מרכז רפואי בני ציון, מנהל היחידה לשלום הילד לטיפול בילידים בסיכון גבוה, בעשר השנים האחרונות, מנהל השירות הפסיכולוגי במרכז הרפואי רמב״ם.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button