מוקד מידע ורישום 04-8294228

מרצים

מאיר שליט

ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון לשעבר. שירת באגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב), היה חבר במשלחת משרד הביטחון בארה"ב, היה סגן הסמנכ"ל למקס"מ (מלמ"ב, קשרי חוץ, סיב"ט, מכירות), הקים את יחידת הממונה על פיקוח הייצוא הביטחוני (מפ"י) ועמד בראשה, ושימש כסגן בכיר לראש אגף הייצוא הביטחוני (סיב"ט).

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: odeda@trdf.technion.ac.il