מרצים

פסיכולוג קליני מומחה מדריך ומומחה חינוכי. פסיכולוג אחראי בבית ספר גלעד להפרעות נפשיות, תחנת העמקים וקליניקה פרטית. מטפל ומדריך ילדים ונוער ואוכלוסייה פסיכיאטרית וסיכון ממגזרים שונים.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il

The Butterfly Button