קדם-מגיסטר

במציאות של ימינו, הקשר בין האקדמיה לתעשייה הינו נכס חיוני לטובת פיתוח מנהיגות טכנולוגית, התמקצעות בנושאים החשובים ביותר עבור מהנדסים והארגון בו הם עובדים ושמירה על הובלה מקצועית. התכניות המוצעות מרכזות קורסים בתחומים העכשוויים ביותר, אשר צוברים תאוצה במהירות ומהווים ארגז כלים חיוני למהנדסים בעולם החדש

תכניות הלימוד בקדם-מגיסטר

תכנית קדם-מגיסטר בתחום ה- VLSI

הטכניון גאה לפתוח בפני בוגרי תואר ראשון בהנדסה, את האפשרות ללימוד אשכול מקצועות מתואר שני בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים. בימינו, הקשר בין האקדמיה לתעשייה הינו נכס חיוני לטובת פיתוח מנהיגות טכנולוגית, התמקצעות בנושאים החשובים ביותר עבור מהנדסים והארגון בו הם עובדים ושמירה על הובלה מקצועית. בשל הצורך הגובר בתעשייה למהנדסים בתחום VLSI, תכנית זו מאפשרת מסגרת להשלמות מתקדמת של בוגרי תואר ראשון (ובפרט אנשי תעשייה) בתחום הנדסי מוגדר על ידי לימוד אשכול מקצועות ברמת תואר שני

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il