מוקד מידע ורישום 04-8294228

קדם-מגיסטר

במציאות של ימינו, הקשר בין האקדמיה לתעשייה הינו נכס חיוני לטובת פיתוח מנהיגות טכנולוגית, התמקצעות בנושאים החשובים ביותר עבור מהנדסים והארגון בו הם עובדים ושמירה על הובלה מקצועית. התכניות המוצעות מרכזות קורסים בתחומים העכשוויים ביותר, אשר צוברים תאוצה במהירות ומהווים ארגז כלים חיוני למהנדסים בעולם החדש

תכניות הלימוד בקדם-מגיסטר

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il