מוקד מידע ורישום 073-3785050

קורסים בשיתוף הרשות לחדשנות

הזדמנות ייחודית וחד פעמית ללמוד את המקצועות המבוקשים ביותר - תכניות אלו נבחרו ע"י הרשות לחדשנות בשל הרמה המקצועית הגבוהה שלהן וההתאמה הגבוהה לצרכי השוק והתעשייה. שכר הלימוד מסובסד בחלקו ע"י הרשות לחדשנות.

תכניות לימוד אלו נבחרו וזכו במכרז הרשות לחדשנות בשל הרמה המקצועית הגבוהה שלהן וההתאמה הגבוהה לצרכי השוק והתעשייה. התכניות פותחו ע"י מומחים ממוסד הטכניון והתעשייה והינן מקיפות מאוד. שכר הלימוד מסובסד בחלקו ע"י הרשות לחדשנות.

תכניות הלימוד בקורסים בשיתוף הרשות לחדשנות

התכנית המקיפה לאבטחת סייבר וענן

תכנית מקיפה, ייחודית והמעמיקה ביותר שיש בשוק בתחום אבטחת סייבר וענן, בסבסוד רשות החדשנות. בתכנית משולבים תרגולים, מעבדות סייבר אונליין, סדנאות למציאת עבודה וליווי לכל אורך הקורס על ידי צוות המדריכים.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il