מוקד מידע ורישום 04-8294228

ניהול בר-קיימא של נגר עירוני ואגני ושילובו עם תכנון עירוני ונופי

לימודי ניהול, יזמות ושיווק

מיקום
קמפוס שרונה, תל אביב
מתכונת הלימודים
11 מפגשים בימי ג' בין השעות 9:00-13:00
יתרונות התכנית
היכרות עם גישות חדשניות ועם כלים מעשיים לניהול בר-קיימא של נגר על-קרקעי. מרצים בעלי יותר מ20 שנות ניסיון רלוונטי.
קהל היעד
מהנדסי מים ומהנדסים עירוניים, אדריכלי נוף, מתכנני ערים, יועצים סביבתיים וגיאוגרפים

אודות התכנית

מנהל: אינג' ירון בן ארי | מרכז: ד"ר ינאי עמיעז

ועדת היגוי אקדמית: פרופ' נעמי כרמון מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. פרופ' אורי שמיר ופרופ' ערן פרידלר מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית מהטכניון

הכמות השנתית הממוצעת של מי נגר, הזורמים לים התיכון, מגיעה ל-160 מיליון מטר מעוקב. מדובר במשאב מים גדול, שבפוטנציה אפשר להפיק ממנו מיגוון תועלות הידרולוגיות, סביבתיות, חברתיות וכלכליות, שאינן מתממשות בשל כשלים בניהולו. הטיפול בנגר ”נופל בין הכיסאות" של משרדים ממשלתיים, רשויות ניקוז ורשויות מקומיות; גבולות האחריות והסמכות אינם ברורים וחסרות הסכמות בדבר דרכי המימון של תשתית חיונית זו. מבחינה מקצועית, עדיין שלטת במקומות רבים הגישה המסורתית, הרואה בנגר ”מים מזיקים", שיש לסלקם במהירות האפשרית מן השטח המפותח. זאת, בניגוד לתובנה שהתגבשה בשני העשורים האחרונים, כי יש לנהל את הנגר לשם השגת מטרות רבות ומגוונות, אשר מניעת נזקי הצפות היא רק אחת מהן. הגישה החדשה פותחה בטכניון, תוך אינטראקציה עם גישות חדשניות במדינות אחרות, ואומצה במסמך המדיניות שהוכן עבור תכנית האב למשק המים. היא מבוססת על תר”מ – תכנון רגיש למים – אשר מדגיש את התועלות הטמונות בנגר לטובת האדם והטבע, ומחייב התחשבות מירבית בתנאים מקומיים, טבעיים ואנושיים. ניהול נגר בגישת תר”מ נועד להשתלב בתכניות פיתוח אזוריות, עירוניות ושכונתיות וגם בתכנון פרטני של בניינים ציבוריים ובנייני מגורים.

מטרות
בוגרי הקורס ירכשו ידע עיוני ומעשי בניהול בר-קיימא של נגר עירוני ואגני, היכרות עם סוגיות מדיניות של ניהול נגר ואמצעים לניהול נגר, כולל שילובם בתכנון עירוני ואזורי ותכנון נופי.
תכנית הלימודים תכלול הכרת גישות חדשניות וכלים מעשיים לניהול בר-קיימא של נגר על-קרקעי, המבוססים על עקרונות תכנון רגיש למים (תר"מ).
ניהול בר-קיימא של נגר אינו מסתפק בהגנה מפני שטפונות (כמו ניקוז קונבנציונלי) אלא מכוון כל תכנית וכל פרויקט להשגת מגוון מטרות. סדר העדיפויות של המטרות משתנה בהתאם לתנאים המקומיים, הטבעיים והאנושיים.
המטרות נחלקות לארבע קבוצות:

 • מטרות הידרולוגיות – כולל: מיתון שטפונות, העשרת מי תהום, קציר נגר, טיפול באיכות המים;
 • מטרות סביבתיות – כולל: שימור קרקע, שיקום בתי גידול לחים, העשרת המערכת האקולוגית;
 • מטרות כלכליות – כולל: ערך ההפחתה בנזקי הצפות, ערך המים מקציר נגר, חסכון כספי בבניית מערכות ניקוז, העלאת ערך נדל"ן, מנוף להזדמנויות עסקיות;
 • מטרות חברתיות – כולל: תרומה לבילוי פנאי, קייט ונופש, לפיתוח הנוף בסביבה הבנוייה והפתוחה, לבריאות באמצעות אויר נקי והפחתת איי חום, לשילוב חוויית הטבע בעיר, להגדלת מעורבות חברתית, לחינוך לקיימות ואזרחות טובה, וליצירת פתרונות לשעת חירום.

תנאי הקבלה

תואר אקדמי בתחום רלבנטי: הנדסה אזרחית וסביבתית, אדריכלות נוף, תכנון ערים ואזורים, וגם: לימודי מים, לימודי סביבה, אקולוגיה ועוד.

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה מתבקשים לשלוח קורות חיים; קבלתם תישקל על ידי היועצים האקדמיים.

נושאי הלימוד

בקורס יילמדו נושאים מגוונים, כל נושא על ידי מומחה בתחום הספציפי. אחדים מן המרצים פרופסורים בטכניון ורובם מומחים מקצועיים ברמה גבוהה בארגונים ציבוריים ופרטיים. הם עוסקים בניהול בר-קיימא של נגר עירוני, ניהול אינטגרטיבי של נגר אגני, שילוב בין תכנון עירוני לבין ניהול נגר, בין תכנון נוף לבין נהול נגר, בין שימור ושיקום נחלים וגופי מים אחרים לבין ניהול נגר, בין שימור קרקע לבין ניהול נגר ועוד.

בין נושאי הלימוד:

 • תכנון רגיש למים (תר"מ) ומשמעותו לניהול בר-קיימא של נגר עירוני ואגני – תיאוריה ופרקטיקה
 • הידרולוגיה של נגר על-קרקעי
 • ניהול אגן ונחל בגישה כוללנית
 • דיני סביבה: חוק המים, חוק הניקוז ותמ"אות רלבנטיות
 • שילוב ביון תכנון עירוני לניהול נגר
 • "פתרונות מבוססי טבע" לניהול נגר
 • פרויקטים "כחולים-ירוקים" בתכנון עירוני ואזורי
 • הכנת "נספח ניקוז"

תכניות לימוד דומות

שמאות מקרקעין

הענקת ידע וכלים מקצועיים מתקדמים בתחום הנדל"ן והכנה לבחינות מועצת שמאי מקרקעין, לקבלת רישיון שמאי מקרקעין בישראל, מטעם משרד המשפטים

יזמות עסקית פרקטית

תכנית לימוד ייחודית כחלק משיתוף הפעולה של הטכניון לימודי המשך ופירמת BDO-זיו האפט הפותחת בפניך צוהר לעולם חדש, ומאפשרת הכרות מרתקת עם עולם היזמות העסקי

יזמות בבנייה למגורים

הקורס יעניק כלים שימושיים ועכשוויים בסוגיות הליבה המרכזיות של היזמות בבנייה למגורים- מהי יזמות בבנייה למגורים, בהדגשים על היבטי תכנון, רישוי ושיווק.

למידע נוסף על התכנית ניהול בר-קיימא של נגר עירוני ואגני ושילובו עם תכנון עירוני ונופי השאירו פרטים:

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: odeda@trdf.technion.ac.il