מוקד מידע ורישום 04-8294228

שיקום וטיהור קרקעות מזוהמות ומי תהום

לימודי נדל"ן

מיקום
קמפוס חיפה
מתכונת הלימודים
מפגש אחד בשבוע בשעות הערב, במתכונת של 9 מפגשים וסיור
באופן זמני, התכנית לא תיפתח במחזור 2017
יתרונות התכנית
התכנית מורכבת ממקצועות והיבטים שונים המאפשרים "כיסוי" מלא של תחומי הידע הנדרש
קהל היעד
הקורס מיועד לקבלני בניה ותשתיות, עו"ד, שמאים, מהנדסים אזרחיים והעוסקים בתחום איכות הסביבה, נדל"ן ובנייה

אודות

פרויקט טיהור ושיקום קרקעות מזוהמות וניקוי מי תהום, מחייב את נוכחותם של בעלי מקצוע שונים אשר עברו הכשרה תיאורטית ומעשית בתחום

בשנים האחרונות חלה צמיחה משמעותית בהיקף נפח הבנייה במדינת ישראל. עובדה זאת מחייבת את המשרד להגנת הסביבה, משרד השיכון וחברות ממשלתיות אחרות לפעול לצמצום ושיקום זיהום קרקעות על מנת להפשיר שטחים ייעודיים לבניה.

המשרד להגנת הסביבה הקצה יחד עם משרדי ממשלה אחרים תקציבים לטיהור ושיקום קרקעות מזוהמות ופועל לחקיקת חוק קרקעות מזוהמות שעבר בקריאה שניה.
כיום, טרם החקיקה, המשרד להגנת הסביבה פועל על פי תקנות וחוקי עזר במטרה לאשר תכניות מנהל לביצוע עבודות סקרים, פינוי קרקעות מזוהמות וטיפולם בטכנולוגיות שונות (ביולוגיות ו/או כימיות) לנטרול מזהמים בקרקע ובמי תהום- זאת במטרה לאפשר את המשך הגדלת היקף הבניה בישראל ופגיעה במי תהום.
פרויקט טיהור ושיקום קרקעות מזוהמות וניקוי מי תהום, מחייב את נוכחותם של בעלי מקצוע שונים אשר עברו הכשרה תיאורטית ומעשית בתחום.

מטרות התכנית

 • התמודדות אפקטיבית עם טיהור ושיקום קרקעות מזוהמות ומי תהום לצורך הפשרת שטחים לפיתוח (מגורים, תעשייה וכד').
 • הבנה בסיסית בקריאת דוחות וניתוח סקרי קרקע לצורך בניית אומדן תקציבי ולוח זמנים לביצוע שיקום.
 • שילוב טכניקות מדעיות (עכשוויות ומתקדמות) מעשיות בתכנון וביצוע עבודות טיהור ושיקום קרקעות מזוהמות ומי תהום.
 • יצירת אחידות מקצועית ושפה משותפת, מהיבט הכשרת אנשי המקצוע הייעודיים, עם דרכי התמודדות בטיפול בקרקע מזוהמת ושיקום מי תהום.
 • הבטחת איכות והקניית יידע מעשי, הנדסי, משפטי וכלכלי בתחום טיפול בקרקעות מזוהמות.
 • הכנת והכשרת מגוון אנשי מקצוע לרכישת כלים והתמודדות עם חקיקת חוק קרקעות מזוהמות (עבר בקריאה שניה).

קהל היעד

הקורס מיועד לקבלני בניה ותשתיות מסווגים, משפטנים (עורכי דין), שמאים, מהנדסים אזרחיים, נציגי עמותות סביבה, מנהלי איכות סביבה/ממוני בטיחות ברשויות ומפעלים, עובדי משרדי ממשלה לרבות משרד להגנת הסביבה, השיכון והפנים, יזמים ואלו המתעדים לעסוק בתחום.

תנאי קבלה

 • השכלה אקדמית בתחומי ההנדסה, מדעי הטבע או מדעי הסביבה/ הנדסאי מוסמך בתחומי הנדסה אזרחית ו/או סביבתית.
 • קבלן רשום ברשם הקבלנים.
 • מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הסף, מועמדותם תידון בוועדת חריגים.

פרקטיקה ונושאי לימוד

פרקטיקה יישומית

התכנית מורכבת ממקצועות והיבטים שונים המאפשרים "כיסוי" מלא של תחומי הידע הנדרש:

הבנת והכנת סקרים ותיקי תיעוד (על פי דרישות הסף של המשרד להגנת הסביבה)

 • הכרה ולימוד טכנולוגיות עבודה מסורתיות (קונבנציונאליות) ומתקדמות (כולל התנסות מעשית בסדנאות באתר פעיל)
 • בחינת ערכי השיקום וטיהור של קרקעות ומי תהום והשפעתם על הסביבה
 • ידע מעשי והבנה בהיבטים המשפטיים בתכנון וביצוע השיקום
 • ידע מעשי והבנה בהיבטים הכלכליים והשמאים בתכנון וביצוע השיקום
 • הבנה והתנסות בהליכי התכנון והכנת תכניות לאישור המשרד להגנת הסביבה
 • התנסות בעבודה שטח לרבות: דיגום, זיהוי, טיפול ומיון קרקעות או מי תהום להמשך טיפול או הטמנה באתרים מורשים
 • הקניית ידע מעשי בסיסי בהכנת תכניות דיגום בהתאם לממצאים בשטח. התכנית כוללת ידע בדרישות הסף ממעבדה דוגמת ומעבדת אנליזה, הבנה ויכולת ניתוח של הדוחות המתקבלים מהמעבדה וכתיבת המלצות להמשך טיפול הקרקע ו/או מי תהום המזוהם
 • "שימור ירוק" – תכנון וביצוע השימור כחלק מתכנון קיים ואקולוגי
 • הכשרה בנושא כתיבת פרוגרמות לתכנון וניהול אתרי שיקום
 • ידע מעשי בניהול ופיקוח פרויקטים ציבוריים ופרטיים בשיקום קרקעות מזוהמות וטיהור מי תהום
 • שיקולים טכניים וכלכליים למיגון מבני מגורים בשטחים בהם נמצאו ערכי סף גבוהים של מזהמים בשל חשיפה לגזי קרקע

 

נושאי הלימוד

 • חקיקה והתקינה של משרדי הממשלה השונים בתחום
 • סקירה של המבנה הגאולוגי של מדינת ישראל ועומקי מי התהום
 • לימוד תיאורטי של הכנת דו"חות וסקרים ע"פ פרמטרים שמציב משרד להגנת הסביבה
 • הדרכות בנושא בטיחות וגהות תעסוקתית
 • שיקום קרקעות ביולוגי
 • שיקום וטיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום  באמצעים כימיים
 • סקירת פרויקט שיקום נחל הקישון והיבטיו הסביבתיים והכלכליים
 • לימוד תיאורטי של ביצוע דיגומים כגון דיגום קרקע, דיגום גזי קרקע, דיגום מי תהום והכנת דו"חות אנליזה של מעבדות.
 • בניית תכנית ניהול פרויקט שיקום קרקעות מזוהמות ומי תהום
 • הדרכות בהפעלת ציוד שטח כגון PID (בדיקת גזים נדיפים) ו- XRF (בדיקת רקע של מתכות כבדות ומינרלים)
 • סיור מעשי בפרויקטים פעילים של שיקום קרקעות ומי תהום
 • השתתפות בהדגמות שטח של קבלני ביצוע לעבודות שיקום קרקע ומי תהום
 • סיור במעבדה לביצוע אנליזות – תהליך קבלת הדגימות, מכשור לאנליזה, הכנת דוח וזמני ביצוע
 • לימוד תיאורטי והכנת עבודת גמר על בסיס "סיפור מקרה" הכוללת: סקר ראשוני (היסטורי), סקר קרקע (שלב 2), סקר מוודא (שלב 3) תכנית שיקום ודו"ח מסכם
 • שיקום קרקעות ופינוי חומרים מסוכנים במפעלים כימיים
 • ניתוח אירוע פינוי ושיקום במפעל כימי
 • צריכת המים בישראל וטיפול בשפכים תעשייתיים ומי תהום
 • רפואה תעסוקתית, בדיקות תקופתיות לעוסקים בתחום ומניעת חשיפה
 • שמאות בהיבט הביטוח של ביצוע עבודות שיקום ולצורך ליווי כלכלי של מוסדות פיננסיים
 • הרצאה והיכרות של נציגי המשרד להגנת הסביבה ודרכי ההתקשרות עימם

מתכונת הלימודים

באופן זמני, התכנית לא תיפתח במחזור 2017

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע בימי רביעי, בין השעות: 17:00-21:00 (ייתכנו שינויים בשעות הלימוד).
משך הקורס: 46 שעות סה"כ אשר יערכו על פני תשעה מפגשים פרונטליים (4 שעות כל מפגש) ועוד יום סיור והדגמות.

יום סיור והדגמות (כלול בסך שעות הלימוד של הקורס, תאריך יתואם בתחילת הלימודים)

 • יום הסיור יתקיים באתר שיקום קרקעות ומי תהום (פרטים יינתנו בתחילת הלימודים).
 • סדנת התנסות מעשית בדיגום קרקע, עריכת סקרים וביצוע עבודות שיקום קרקע ומי תהום.
 • מפגשים עם חברות המפתחות טכנולוגיות לטיהור ושיקום קרקעות מזוהמות ומי תהום

מקום הלימודים
הטכניון – היחידה ללימודי המשך, בניין קנדה, קריית הטכניון חיפה

אולי יעניין אותך לקרוא

 • 08/08/2016
  להפוך את האדמה

  בעקבות תנופת הבנייה בישראל מתגייסים משרדי הממשלה השונים לטיהור קרקעות מזוהמות למטרת הפשרתן לצרכי בנייה. לשם כך, מכשיר הטכניון -היחידה ללימודי המשך בעלי מקצוע שיודעים להתמודד עם המשימה

תכניות לימוד דומות

ניהול פרויקטים בבנייה

בוגרי התוכנית יצאו לשוק העבודה כאשר בידם ידע מגוון בתחום וכלים פרקטיים לניהול מקצועי יותר של פרויקטים בבניה, החל משלב התכנון ועד שלב הביצוע

שמאות מקרקעין

הענקת ידע וכלים מקצועיים מתקדמים בתחום הנדל"ן והכנה לבחינות מועצת שמאי מקרקעין, לקבלת רישיון שמאי מקרקעין בישראל, מטעם משרד המשפטים

ME בהנדסה אזרחית

תואר שני הנדסי הכולל תמהיל ייחודי של קורסים עם דגש על שלבי היזום, ניתוח הכדאיות והניהול העסקי של פרויקטי בנייה, תשתיות ונדל"ן, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי

MRE בלימודי מקרקעין

תכנית המכשירה לטווח הרחב של תעסוקה בתחום המקרקעין – יזמות, ניהול חברות בנייה, ניהול נכסים ודיור בחברות פרטיות או גופים ציבוריים, הערכת שווי מקרקעין ומימון של פיתוח מקרקעין

MUE בהנדסה עירונית

תואר ייחודי אשר מטרתו להכשיר אנשים העוסקים בתחום ההנדסה העירונית במגזר הציבורי והממשלתי או כנותני שירות למגזר המוניציפאלי/ציבורי

למידע נוסף על התכנית שיקום וטיהור קרקעות מזוהמות ומי תהום השאירו פרטים:

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: odeda@trdf.technion.ac.il