כלים ניהוליים במערכות בריאות

בית ספר ללימודי המשך מתקדמים ברפואה

מיקום
הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט חיפה
מתכונת הלימודים
20 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות בין השעות 17:00-20:30
יתרונות התכנית
התכנית נותנת מענה מעשי ופרקטי לעובדים בתפקידים ניהוליים או עתידים להתחיל תפקוד ניהולי במערך בריאות, בעזרת כלים כלכליים וניהוליים להתמודדות עם אתגרי העתיד והכרת מבנה מערכת הבריאות בישראל.
קהל היעד
רופאים וצוות רפואי בכיר המשמש או מתעתד לשמש בתפקיד ניהולי.

למידע נוסף על התכנית כלים ניהוליים במערכות בריאות השאירו פרטים:

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il