וובינרים והרצאות

הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם להרצאות, וובינרים וימי עיון מרתקים בתחומי ניהול, טכנולוגיה ואסטרטגיה מאת המומחים שלנו. כל העדכונים והנושאים החמים שאתם חייבים להתעדכן לגביהם.

תכניות הלימוד בוובינרים והרצאות

פאנל אירועי סייבר : 23.6.22

מוזמנים לפאנל מקצועי בנושא אירועי סייבר בארץ, בהנחיית אורן אלימלך – מנהל אקדמי בתכנית CISO בטכניון לימודי המשך, בעלים ומייסד CyberTeam360.
בהשתתפותם של חגי פרלמוטר – מנהל מערך ההגנה בסייבר, ממשל זמין ויובל סיני – רמ"ח הגנה אקטיבית מערך הסייבר הלאומי.

הריני מסכים/ה בזאת כי ברצוני לקבל מידע פרסומי מהטכניון מכון טכנולוגי לישראל ו/או מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו/או מי מטעמם, והמידע אודותיי יישמר במאגר לצורכי דיוור ישיר לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות טקסט וכיו"ב. ידוע לי כי בכל שלב אוכל להודיע על רצוני להפסיק את קבלת המידע הפרסומי באמצעות משלוח הודעה בכתב לכתובת דוא"ל: CS.Marketing@trdf.technion.ac.il